MONROVIA VÀ CỘNG ĐỒNG

Bằng cách dựa vào các vật liệu thân thiện với môi trường, chúng tôi đang đi theo con đường xanh hơn để đến với các sản phẩm chất lượng cao

Dễ tái chế – Thân thiên môi trường

Chúng tôi chỉ sử dụng nhựa PP số 5 – loại nhựa dễ dàng tái chế. Vì vậy rất an toàn cho người lẫn môi trường. Bằng cách dựa vào các vật liệu thân thiện với môi trường, chúng tôi đang đi theo con đường xanh hơn để đến với các sản phẩm chất lượng cao. Các sản phẩm thủ công sử dụng ít năng lượng và tài nguyên hơn so với dây chuyền lắp ráp truyền thống, vì vậy bạn có thể yên tâm khi biết rằng sản phẩm mình sử dụng hỗ trợ tính bền vững của môi trường.

Xanh hơn – Chất lượng hơn

Bằng cách dựa vào các vật liệu thân thiện với môi trường, chúng tôi đang đi theo con đường xanh hơn để đến với các sản phẩm chất lượng cao. Các sản phẩm thủ công sử dụng ít năng lượng và tài nguyên hơn so với dây chuyền lắp ráp truyền thống, vì vậy bạn có thể yên tâm khi biết rằng sản phẩm mình sử dụng hỗ trợ tính bền vững của môi trường.

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên

Chúng tôi luôn tìm kiếm những cách sáng tạo để sử dụng vật liệu tự nhiên và vật liệu tái chế an toàn cho người và môi trường.

Chúng tôi thành lập Monrovia Vietnam vì chúng tôi tin rằng:

“Không gian sống đẹp, chất lượng cao nên dành cho tất cả mọi người.”